HOMOLOGATOR


W związku z wejściem w życie z dniem 22.06.2013 roku rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 maja 2013 roku poz. 610
w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
z dniem 24.06.2013 roku zostaje wprowadzony nowy wzór wyciągu ze świadectwa homologacji firmy CZAKRAM.

Wszystkie druki homologacji wydawane od poniedziałku 24.06.2013 roku powinny być według nowego wzoru.
Wyjątek stanowią druki ręczne, które można będzie akceptować max. do dnia 30.06.2013 roku i dotyczy to wyłącznie montaży
wykonanych przed datą wejścia w życie przepisów tj. przed dniem 22.06.2013 roku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem


Od dnia 06.09.2013 w homologacji proszę obowiązkowo wpisywać numer rejestracyjny, również w przypadku montażu instalacji do nowego pojazdu.

login:

  (podać nr zakładu)

hasło:

  (podać hasło)
 Strona główna            Wzory wypisywania homologacji            Tryb zgodości